Tạo bảng trên Blogger

Mở đầu

Winta chào tất cả các bạn, hôm nay Winta hướng dẫn cho các bạn cách tạo bảng trên Blogger. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bài viết.
Chúng ta có thể tạo bảng trong bài viết Blogspot bằng cách sử dụng mã html và tùy chỉnh bảng trông đẹp mắt hơn bằng cách sử dụng mã CSS.

Hướng dẫn

Chèn code dưới vào bất kì vị trí bạn muốn hiển thị trên bài đăng


 <div class="post-table">

<table>

  <thead>

<tr>

    <th>Cột 1</th>

    <th>Cột 2</th>

    <th>Cột 3</th>

   </tr>

</thead>

  <tbody>

<tr>

    <td data-label="Cột 1">Dòng 1.0</td>

    <td data-label="Cột 2">Dòng 1.1</td>

    <td data-label="Cột 3">Dòng 1.2</td>

   </tr>

<tr>

    <td data-label="Cột 1">Dòng 2.0</td>

    <td data-label="Cột 2">Dòng 2.1</td>

    <td data-label="Cột 3">Dòng 2.2</td>

   </tr>

<tr>

    <td data-label="Cột 1">Dòng 3.0</td>

    <td data-label="Cột 2">Dòng 3.1</td>

    <td data-label="Cột 3">Dòng 3.2</td>

   </tr>

<tr>

    <td data-label="Cột 1">Dòng 4.0</td>

    <td data-label="Cột 2">Dòng 4.1</td>

     <td data-label="Cột 3">Dòng 4.2</td>

   </tr>

</tbody>

</table>

</div>

Demo

Cột 1 Cột 2 Cột 3
Dòng 1.0 Dòng 1.1 Dòng 1.2
Dòng 2.0 Dòng 2.1 Dòng 2.2
Dòng 3.0 Dòng 3.1 Dòng 3.2
Dòng 4.0 Dòng 4.1 Dòng 4.2

Bạn có thể tùy chỉnh CSS lại để cho bảng trông đẹp hơn.

Lời kết

Chúc các bạn thành công và đừng quên để lại bình luận, đánh giá bên dưới nhé!

Related Posts
Rate this post